H Y P O - C E N A

r e a l i t n í - k a n c e l á ř

Mezi základní činnosti patří projektování staveb, zednictví, oceňování majetku a zprostředkování prodeje nemovitostí a s tím vším souvisejícím poradenstvím. Ke konečným rozhodnutím o jednotlivých obchodech patří prohlídka a vyhodnocení podkladů.
Převážná část obchodů, na kterých jsme se podíleli, je z historického území Středolabí s centrem v Kolíně, ale poradenství realizujeme po celé republice a našimi klienty jsou i Češi trvale žijící v zahraničí nebo naopak cizinci usazení v Česku.
logo HC z webu realmanu Výstřižek.PNG

hodnoty

Nemovitosti jsou majetek a ten se oceňuje hodnotou, která by byla dosažena při dobrovolných prodejích obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Do její výše se však nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Tato odhadnutá cena, která vyjadřuje obvyklou tržní hodnotu, se stanovuje na základě odborného vyhodnocení jednotlivých ocenění zpracovaných mezinárodně uznávaným standardem, to je nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem anebo jejich kombinací. U obytných domů a jednotlivých bytů se při stanovení hodnoty vychází z předpokladu, že budou uvolněny a budou převáděny prázdné. V praxi se termíny cena a hodnota někdy laicky zaměňují. Cena je pojem používaný pro požadovanou nebo zaplacenou částku za věc nebo službu. Částka je tak historickým faktem. Ale nemusí vždy mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. Vlastní tržní cena vznikne při realizovaném obchodu.
 
Hodnota není skutečnou cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřující vztah mezi věcí a službami, mezi kupujícími a prodávajícími. Jedná se o možnost dohodnout obchod. Podle ekonomického vyjádření hodnota vyjadřuje užitek resp. prospěch k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. V tržním hospodářství existují síly, které v dlouhodobém průměru přibližují hodnotu k reprodukční ceně. Odhad podle jeho stavu ke dni ocenění se proto odvíjí od výstavby, užívání a trhu s nemovitostmi. Na objektivně stanovenou cenu má vliv celá řada faktorů. Nemovitosti jsou ojedinělými věcmi dlouhodobějšího charakteru. Cena za ně dosahovaná může být v jistých časových obdobích nebo zvláštním vztahem účastníků i velmi odlišná od jejich hodnoty.
významné

významné

budovy dostávají svůj titul v městské encyklopedii KOLÍNSKÉ POJMY
Li udělala vánoční svíčku s HC Zh.jpg

kontakty

Tel: +420 603 44 77 40
datová schránka: d f i t v t u
hypocena@seznam.cz
www.hypocena.cz

právnická osoba
HYPO CENA s.r.o.
Šotnovská 580
280 02 Kolín
Naši kancelář naleznete v bílém domě vedle hotelu Theresia na Pražském předměstí při hlavním průtahu městem Kolín, které je regionálním centrem středního Polabí. 
Navigace GPS: 50°1'48.245"N, 15°11'26.636"E
vitrinovaný reliéf mě. znaku.JPG
IČ: 49827707
DIČ: CZ49827707
Bankovní spojení: 
běžný účet 2701270600 / 2010

Obchodní korporace HYPO CENA s.r.o. byla založena v roce 1994 a je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod vložkou C-34294.
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one